Stockholms Schackförbund - MantisBT - Den nya webben
Visa ärenden( 1 - 11 )
  PID KategoriAllvarlighetsgradStatusUppdaterad Sammanfattning
000003811
General
allvarlig
nytt
2022-01-26Första-sidan fungerar ej! - endast Lorum Ipsum
0000037 1
General
mindre
nytt
2020-10-20Cookie-varnings syns VARJE gång från mobilen
0000036 3
General
mindre
nytt
2020-10-11I mobil syns inte högra delen av kalendern
000000841
General
tweak
tilldelat (marskj)
2020-06-18Nyhetsbladen av olika storlek
000003211
General
mindre
löst (marskj)
2020-06-18I mobil - kartan till Stockholm Schacksalonger saknar ram till höger
000003421
General
mindre
löst (marskj)
2020-06-18; skräptecken uppe i vänstra hörnet
000003062
General
mindre
löst (marskj)
2020-06-17Nyheter - 'Text och bild' visas vänster-justeras, bör ligga i linje med övrigt på sidan
0000035   
General
mindre
tilldelat (marskj)
2020-06-12GDrive går ej att dela dokument utanför STSF
000003111
General
mindre
löst (marskj)
2020-06-09Klicka på meny-alternativet 'Seriespel' fungerar ej
00000243  
General
mindre
tilldelat (marskj)
2020-05-29Vissa texter/datum på sidan är på engelska
0000019   
General
tweak
tilldelat (marskj)
2020-05-12nyhetsarkivet i mobilvy