Visa ärenden 1 - 8 / 8

    PID KategoriAllvarlighetsgradStatusUppdaterad Sammanfattning
  000000841
General
tweak
tilldelat (marskj)
2020-06-18Nyhetsbladen av olika storlek
  000003211
General
mindre
löst (marskj)
2020-06-18I mobil - kartan till Stockholm Schacksalonger saknar ram till höger
  000003421
General
mindre
löst (marskj)
2020-06-18; skräptecken uppe i vänstra hörnet
  000003062
General
mindre
löst (marskj)
2020-06-17Nyheter - 'Text och bild' visas vänster-justeras, bör ligga i linje med övrigt på sidan
  0000035   
General
mindre
tilldelat (marskj)
2020-06-12GDrive går ej att dela dokument utanför STSF
  000003111
General
mindre
löst (marskj)
2020-06-09Klicka på meny-alternativet 'Seriespel' fungerar ej
  00000243  
General
mindre
tilldelat (marskj)
2020-05-29Vissa texter/datum på sidan är på engelska
  0000019   
General
tweak
tilldelat (marskj)
2020-05-12nyhetsarkivet i mobilvy